Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Singapore triển lãm hưởng ứng Hội thảo khoa học "Tỉnh Bình Dương chặng đường ¼ thế kỷ: Thành tựu và triển vọng".

https://www.youtube.com/watch?v=JvubMQX_oBg
thong
thong