Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Singapore: Đào tạo những nghề trọng điểm

Để góp phần đào tạo nguồn nhân lực thúc đẩy và phục vụ cho việc phát triển kinh tế của tỉnh trong thời gian tới, trường Cao đẳng Nghề Việt Nam - Singapore đã và đang tiếp tục triển khai dự án đầu tư nghề trọng điểm giai đoạn 2015-2020. Đây là một dự án quan trọng, đáp ứng nhu cầu về nhân lực qua đào tạo nghề phục vụ cho sự phát triển thành phố thông minh Bình Dương tương lai.

 

 

Giáo viên trường Cao đẳng Nghề Việt Nam - Singapore hướng dẫn sinh viên thực hành tiện  

 

 

Thí điểm chuyển giao đào tạo

Trường là một trong những cơ sở đào tạo nghề đóng vai trò chủ chốt trong việc cung cấp nguồn nhân lực kỹ thuật có trình độ năng lực và phẩm chất nghề nghiệp thích ứng với nhu cầu của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương và khu vực. Trong những năm qua, trường đã, đang và sẽ được tiếp tục đầu tư trang thiết bị đồng bộ, hiện đại theo hướng mở rộng quy mô và ngành nghề đào tạo. Đặc biệt, trường đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định chọn là một trong những trường thí điểm đào tạo chương trình quốc tế nghề cắt gọt kim loại được chuyển giao từ Cộng hòa Đức. Sinh viên theo học ngành này sau khi ra trường được nhận hai bằng của Việt nam và của Đức. Đồng thời, trường cũng đã được Chính phủ quyết định chọn là một trong những trường được đầu tư phát triển thành trường chất lượng cao đến năm 2020. Đây là một trong những tiền đề quan trọng để nhà trường phát triển trong tương lai.

Theo quyết định phê duyệt của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, nhà trường được đào tạo 4 nghề trọng điểm. Trong đó cấp độ quốc tế (2 nghề): Nghề điện tử công nghiệp và nghề cắt gọt kim loại; cấp độ khu vực ASEAN (1 nghề) là cơ điện tử và cấp độ quốc gia: nghề nguội sửa chữa máy công cụ. Đối với các nghề được đầu tư trọng điểm cấp độ quốc tế và khu vực, trường tiếp tục đào tạo hệ cao đẳng nghề và trung cấp nghề theo chương trình đào tạo được xây dựng trên cơ sở chương trình khung của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Nhờ đó trong những năm qua, trường đã tuyển sinh được hàng ngàn học sinh, sinh viên (HSSV) học 4 nghề trọng điểm. Kết quả tuyển sinh trong những năm qua, mỗi năm trường luôn đạt quy mô tuyển sinh trên 1.200 HSSV. Trong đó, có trên 35% HSSV học các nghề được đầu tư trọng điểm. Sau khi tốt nghiệp 6 tháng có khoảng 90% HSSV có việc làm đúng nghề được đào tạo.

Tiếp tục đầu tư các ngành trọng điểm

Theo kế hoạch đến năm 2020, nhà trường có đủ năng lực đào tạo các ngành nghề trọng điểm: Cắt gọt kim loại và điện tử công nghiệp đạt cấp độ quốc tế; Nghề cơ điện tử đạt cấp độ khu vực ASEAN và nghề nguội sửa chữa máy công cụ đạt cấp độ quốc gia. Thực hiện định hướng phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Bình Dương văn minh, hiện đại, xanh sạch; trong đó có Đề án xây dựng thành phố thông minh Bình Dương, mà nhà trường là một trong những cơ sở giáo dục nghề nghiệp tham gia vào đề án này theo mô hình ba nhà: Nhà nước, doanh nghiệp và nhà trường. Triển khai xây dựng phòng thí nghiệm Fablab cơ điện - tự động hóa nhằm thúc đẩy, hỗ trợ sáng tạo và khởi nghiệp cho HSSV cũng như các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong tỉnh. Thực hiện nghị quyết của Tỉnh ủy Bình Dương về chỉ tiêu hàng năm giải quyết việc làm 45.000 lao động, phấn đấu tỷ lệ qua đào tạo đạt 80% vào năm 2020. Trường đã xây dựng đề án trường chất lượng cao đến năm 2020 và đã được UBND tỉnh phê duyệt và được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông qua.

Nhà trường đã xác định việc hợp tác quốc tế giữ vai trò quan trọng trong việc tăng cường hội nhập giáo dục nghề nghiệp, góp phần nâng cao tri thức, mở rộng tầm nhìn. Trong các năm vừa qua, trường đã triển khai thực hiện một số hoạt động hợp tác quốc tế mới trên 3 lĩnh vực trọng yếu: Hợp tác quốc tế về đào tạo, hợp tác nghiên cứu, giảng dạy và trao đổi học thuật; trao đổi giảng viên, sinh viên. Trong năm 2018 và những năm tiếp theo, nhà trường tiếp tục triển khai việc hợp tác quốc tế với Viện Giáo dục kỹ thuật Singapore ITE nhằm đưa giáo viên nhà trường qua Singapore đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn và nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý và nhà giáo.

Đối với các nghề được đầu tư trọng điểm cấp độ quốc tế và khu vực, trường sẽ đào tạo chất lượng cao theo chương trình được chuyển giao từ nước ngoài đạt chuẩn quốc tế (nghề điện tử công nghiệp và nghề cắt gọt kim loại), chuẩn khu vực Asean (nghề cơ điện tử) cho hệ cao đẳng; theo chương trình chuẩn quốc gia (nghề nguội sửa chữa máy công cụ) cho hệ cao đẳng; đồng thời, trường tiếp tục đào tạo hệ cao đẳng và trung cấp cho các nghề này theo chương trình đào tạo được trường xây dựng trên cơ sở những quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Trên cơ sở định hướng mô hình đào tạo kép, hiện nay với mối quan hệ hợp tác trên 100 doanh nghiệp sẵn có, trường tiếp tục đẩy mạnh hợp tác đa dạng hơn và đặc biệt chú trọng đưa giáo viên và HSSV đến thực hành tại doanh nghiệp nhằm cập nhật công nghệ mới và giảm thiểu thời gian tiếp cận với công việc của người học sau khi tốt nghiệp.

Với những định hướng có tính chiến lược trong quá trình công nghiệp hóa của tỉnh nói riêng và cả nước nói chung; công tác đầu tư dự án các nghề trọng điểm đạt cấp độ quốc tế, khu vực ASEAN và quốc gia tại trường sẽ là cơ hội để giúp trang bị cho HSSV theo học tại những kỹ năng nghề cần thiết với trình độ cao, tạo công ăn việc làm, chuyển đổi nghề nghiệp theo sự phát triển của xã hội.

“Đối với Đề án thành phố thông minh tỉnh Bình Dương “Smart City”, nhà trường là thành viên của Ban điều hành đề án. Với khả năng của nhà trường, để góp phần hiện thực hóa thành phố thông minh tỉnh Bình Dương trong tương lai, trường xây dựng phòng thí nghiệm chế tạo FabLab cơ điện Bình Dương nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp tại Bình Dương, truyền cảm hứng cho tất cả mọi người trong cộng đồng từ trẻ em đến người lớn, từ học sinh đến sinh viên, từ cá nhân đến cộng đồng, bao gồm cả các doanh nghiệp, viện trường biến ý tưởng của họ thành sản phẩm mới (thử nghiệm) bằng cách tạo điều kiện cho họ sử dụng một loạt các máy móc, thiết bị sản xuất cần thiết. Mục tiêu của các phòng thí nghiệm này chính là thúc đẩy sự mày mò sáng tạo, phát triển các sáng kiến, các sản phẩm mới phục vụ cộng đồng”.

(Thầy Trần Hùng Phong, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Nghề Việt Nam - Singapore)

Nguồn: Báo Bình Dương

http://baobinhduong.vn/truong-cao-dang-nghe-viet-nam-singapore-dao-tao-nhung-nghe-trong-diem-a192730.html

thong
thong