THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH GIẢM HỌC PHÍ ĐỐI VỚI NGHỀ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ Ô TÔ TUYỂN SINH NĂM HỌC 2023 – 2024

Căn cứ vào Thông tư số 05/2023/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 6 năm 2023 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc bàn hành Danh mục ngành, nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng. Căn cứ vào quy chế tuyển sinh của trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Singapore. Thực hiện Thông báo số 438/TB-TCĐNVS ngày 09 tháng 6 năm 2023 của trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Singapore về việc thu tiền học phí kỳ I năm học 2023 – 2024. Trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Singapore xin thông báo điều chỉnh mức thu học phí đối với nghề Điện công nghiệp và nghề Công nghệ ô tô như sau:

thong
thong