Phóng sự của BTV về trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Singapore

https://www.youtube.com/watch?v=0yxi2qoDMzg
thong
thong