Danh mụcHọc sinh - Sinh viên

Liên kết web

Lượng truy cập

Hiện có 4 khách Trực tuyến

Bộ đếm truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

Ngành nghề đào tạo

Giấy xác nhận học sinh của trường

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ
VIỆT NAM-SINGAPORE

Số:……/GXN-TCĐNVS   

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

GIẤY XÁC NHẬN

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VIỆT NAM- SINGAPORE

XÁC NHẬN:

Họ và tên học sinh (sinh viên): ………………………………………..…………
Sinh ngày:…../…../20….. tại:………………………..………………………….
Hộ khẩu thường trú : …………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..

Hiện là Học sinh (Sinh viên) của Trường Cao Đẳng nghề Việt Nam - Singapore

Lớp…………………...khoa…………………………..………………….……..
khoá …………tháng ………/20…..
Hệ đào tạo: (cao đẳng, trung cấp, sơ cấp):…………..…………………………
Hình thức đào tạo: Tập trung – Chính quy
Thời gian đào tạo:……… tháng
Nhập học chính thức từ ngày: …..tháng ……năm 20……
Dự kiến kết thúc khóa học trong  tháng …….năm 20……                                                            

 


Giáo viên chủ nhiệm lớp
(Ký tên và ghi rõ họ tên)  

ThuậnAn,  ngày……tháng……… năm 20…..     
HIỆUTRƯỞNG

 

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 


Get the Flash Player to see this player.