Danh mụcHọc sinh - Sinh viên

Liên kết web

Lượng truy cập

Hiện có 37 khách Trực tuyến

Bộ đếm truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

Ngành nghề đào tạo

Đơn xin miễn giảm học phí

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN XIN MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ

Kính gửi: Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Việt Nam Singapore

Họ và tên học sinh:…………………………………….Giới tính: nam  nữ 
Ngày, tháng,năm sinh……/……/ 20….
Quê quán:……………………………………………………………………...........
……………………………………………………………………………………………..
Hiện cư ngụ tại:……………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………...…...
Số điện thoại:…………………………………………...…………………………..
Số Chứng minh nhân dân……. ……..…cấp ngày…../.…/.….tại….........................
Tôi đã trúng tuyển vào học lớp……………Khoa………………………………….
Khoá……..…tháng……năm……………tại Truờng Cao đẳng nghề Việt Nam Singapore.

Căn cứ Thông tư liên tịch số 54/1998/TTLT. Bộ GD&ĐT - TC về việc hướng dẫn thực hiện việc thu, chi và quản lý học sinh ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, tôi tự thấy bản thân đủ điều kiện để xếp vào đối tượng miễn, giảm học phí  (01):…………………………………..................................................
Thuộc đối tượng(02)…………………………………………………………………
Lý do(03)…………...………………………………………………………………...
Họ và tên người có tên trong giấy chứng nhận:……………………………...………
Có bản sao công chứng, số giấy chứng nhận:………………………………………..

Tôi đề nghị phòng Lao động Thương binh – Xã hội huyện (thị xã) nơi tôi đang cư trú cùng gia đình xác nhận mục (01), (02), (03) để tôi được hưởng chế độ miễn, giảm học phí trong thời gian theo học lớp……, khoa………………………………………....,
khóa..……tháng……năm…….tại trường Cao đẳng nghề Việt Nam Singapore.

Tôi cam đoan các lời khai trong đơn này là đúng sự thật và xin được hưởng chế độ miễn, giảm  học phí theo tiêu chuẩn Nhà nước tại trường. Nếu có sai trái, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

                                    …………………….ngày………tháng……năm 20….

                                     Người làm đơn

* Ghi chú:

                   (01): Ghi rõ miễn hoặc giảm
                   (02) Ghi mục đối tượng miễn hoặc giảm đúng với quy định tại Thông tư số 54/1998/TTLT.Bộ GD&ĐT - TC
                   (03): con liệt sĩ, con thương binh hoặc con bệnh binh mất sức lao động 81%, …

Xác nhận của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội Thị xã (huyện) nơi gia đình đương sự cư trú và quản lý chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng.

                                                                  ……………ngày….tháng…năm 20…
                                                                                   (Ký tên và đóng dấu)

Ký duyệt đơn xin chế độ ………………… học phí khoá……tháng…. năm 20….          cho học sinh……………………………………của Trường Cao đẳng nghề Việt Nam Singapore.

                                                               ……………….ngày…..tháng….. năm 20…… 

                                                                               ( Ký tên và đóng dấu)

 Nhấn vào đây để tải về

 


Get the Flash Player to see this player.