TB - Lễ Trao bằng Tốt nghiệp hệ Trung cấp Khoá XVI-9/2019

Trường tổ chức Lễ trao bằng Tốt nghiệp hệ Trung cấp và khai giảng liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng.

Ghi chú:

Thời gian đăng ký đến hết ngày 13/04/2022

Tại phòng Công tác HSSV gặp cô Soa.

right_banner - Lien thông
right_banner - Lien thông