Khoa điện - tự động hóa

 

 

GIỚI THIỆU VỀ KHOA, CÔNG VIỆC CHUYÊN MÔN

             Khoa Điện- tự động hóa, Trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Singapore đào tạo 3 nghề chuyên môn Điện công nghiệp, Cơ điện tử và Điện dân dụng. Số lượng học sinh, sinh viên tuyển sinh hàng năm khoảng 400 em. Hàng năm học sinh, sinh viên ra trường và có việc làm với tỉ lệ trên 95%.

Giới thiệu về cơ sở vật chất

 

          1. Bộ môn Điện công nghiệp và điện dân dụng

         Bộ môn Điện công nghiệp và điện dân dụng trực thuộc Khoa Điện tự động hóa gồm có 16 giáo viên giảng dạy biên chế chính thức và các giáo viên hợp đồng với công việc giảng dạy nghề điện công nghiệp và điện dân dụng và một số môn qua ban cho các nghề của trường theo đúng chương trình của tổng cục dạy nghề.

 

   Cơ sở vật chất: Bộ môn điện công nghiệp và điện dân dụng gồm có 12 xưởng thực hành;

1. Xưởng Trang bị điện

2. Xưởng lắp đặt điện

3. Xưởng đo lường điện

4. Xưởng điện cơ bản

5. Xưởng khí nén và điện khí nén

6. Xưởng PLC cơ bản và nâng cao

7. Xưởng Điện gia dụng

8. Xưởng Máy điện

9. Xưởng Quấn động cơ

10. Xưởng điều khiển biến tần

11. Xưởng thiết bị lạnh gia dụng

12. Xưởng mô phỏng và số hóa

 

Bộ môn Cơ điện tử:      

Bộ môn cơ điện tử Trực thuộc Khoa Điện tự động hóa gồm có 6 giáo viên giảng dạy biên chế chính thức và các giáo viên hợp đồng với công việc giảng dạy nghề cơ điện tử của trường theo đúng chương trình của tổng cục dạy nghề.

 

Bộ môn Cơ điện tử gồm có 8 xưởng thực hành

1. Xưởng khí nén và điện khí nén

2. Xưởng điều khiển Thủy lực – điện thủy lực

3. Xưởng PLC cơ bản và nâng cao

4. Xưởng điều khiển tự động

5. Xưởng mô phỏng và số hóa

6. Xưởng MPS

7. Xưởng Lắp đặt vận hành hệ thống cơ điện tử

8. Xưởng Robot công nghiệp

9. Nghề Điện công nghiệp

 

HỆ ĐÀO TẠO

Đối với các khóa tuyển sinh trước năm 2017:

 • Sơ cấp nghề: học 6 tháng (Đối tượng tốt nghiệp THPT/BTVH hoặc học xong chương trình lớp 12). Tốt nghiệp được cấp chứng chỉ Sơ cấp nghề và được học liên thông lên Trung cấp nghề

 • Trung cấp nghề: học 02 năm ((Đối tượng tốt nghiệp THPT/BTVH hoặc học xong chương trình lớp 12), 03 năm (Đối tượng tốt nghiệp THCS). Tốt nghiệp được cấp bằng Trung cấp nghề và được học liên thông lên Cao đẳng nghề.

 • Cao đẳng nghề: học 03 năm (Đối tượng tốt nghiệp THPT/BTVH). Tốt nghiệp được cấp bằng Cao đẳng nghề.

Đối với các khóa tuyển sinh từ năm 2017 – 2018 trở về sau:

 • Trung cấp: học 1,5 năm (Đối tượng tốt nghiệp THPT/BTVH), 02 năm (Đối tượng tốt nghiệp THCS) nếu liên thông học lên Cao đẳng cần phải học kiến thức văn hóa bổ sung theo quy định.
 • Tốt nghiệp được cấp bằng Trung cấp và được học liên thông lên Cao đẳng.

 • Cao đẳng: học 2,5 năm (Đối tượng tốt nghiệp THPT/BTVH). Tốt nghiệp được cấp bằng Cao đẳng và công nhận đạt danh hiệu Kỹ sư thực hành.
 •  

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

             Đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ có trình độ nhằm trang bị cho người học nghề kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành các công việc của nghề điện trong lĩnh vực công nghiệp,  có khả năng làm việc độc lập và tổ chức làm việc theo nhóm; có khả năng sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc; có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khoẻ tạo điều kiện cho người học nghề sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm; tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

 

1. Sơ cấp: Chương trình đào tạo này trang bị cho học viên các kiến thức và kỹ năng sau;

-  Trình bày được nguyên lý, cấu tạo và các tính năng, tác dụng của các loại thiết bị điện, khái niệm cơ bản, quy ước sử dụng trong nghề Điện công nghiệp.

-  Đọc được các bản vẽ thiết kế điện và phân tích được nguyên lý các bản vẽ thiết kế điện như bản vẽ cấp điện, bản vẽ nguyên lý mạch điều khiển.

-  Thực hiện đúng các biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.

 

2. Trung cấp: ngoài các kiến thức và kỹ năng mà học sinh có được như hệ sơ cấp nghề, chương trình đào tạo này còn giúp cho học sinh có khả năng sau;

-  Sử dụng an toàn và thành thạo các thiết bị đo và dụng cụ đồ nghề điện.

-  Lựa chọn và sử dụng đúng công suất và tính năng của thiết bị.

-  Sửa chữa, bảo trì được các thiết bị điện trên các dây chuyền sản xuất, đảm bảo đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật.

-  Tự học tập, nghiên cứu khoa học về chuyên ngành điện.

-  Có khả năng tự học để nâng cao nâng lực chuyên môn.

 

3. Cao đẳng: ngoài các kiến thức và kỹ năng mà sinh viên có được như hệ Trung cấp nghề, chương trình đào tạo này còn giúp cho sinh viên có khả năng sau;

-  Nhận biết được cố thường gặp trong quá trình vận hành các thiết bị và hệ thống điện công nghiệp và hướng giải quyết các sự cố đó.

-  Trình bày được các nguyên tắc trong thiết kế cấp điện và đặt phụ tải cho các hộ dùng điện (phân xưởng, hộ dùng điện).

-  Phán đoán đúng và sửa chữa được các hư hỏng thường gặp trong các hệ thống điều khiển tự động thông thường.

-  Lắp đặt được hệ thống cấp điện của một xí nghiệp, một phân xưởng vừa và nhỏ đúng yêu cầu kỹ thuật.

 

TRIỂN VỌNG NGHỀ NGHIỆP SAU KHI TỐT NGHIỆP:

           Sau khi tốt nghiệp, học sinh, sinh viên được nhà trường giới thiệu vào làm việc tại các công ty, doanh nghiệp sản xuất, sửa chữa, lắp đặt điện công nghiệp. Nhân viên bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa các thiết bị điện công nghiệp tại các phân xưởng hoặc tại phòng kỹ thuật trong các cơ sở sản xuất ; làm việc tại các doanh nghiệp chuyên bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị điện công nghiệp, có thể trở thành người tư vấn hay bán hàng cho các công ty kinh doanh thiết bị điện , hoặc thành lập cơ sở cung cấp dịch vụ bảo trì bảo dưỡng thiệt bị điện công nghiệp.

 

HỆ ĐÀO TẠO

Đối với các khóa tuyển sinh trước năm 2017:

 • Trung cấp nghề: học 02 năm ((Đối tượng tốt nghiệp THPT/BTVH hoặc học xong chương trình lớp 12), 03 năm (Đối tượng tốt nghiệp THCS). Tốt nghiệp được cấp bằng Trung cấp nghề và được học liên thông lên Cao đẳng nghề.

 • Cao đẳng nghề: học 03 năm (Đối tượng tốt nghiệp THPT/BTVH). Tốt nghiệp được cấp bằng Cao đẳng nghề.

Đối với các khóa tuyển sinh từ năm 2017 – 2018 trở về sau:

 • Trung cấp: học 1,5 năm (Đối tượng tốt nghiệp THPT/BTVH), 02 năm (Đối tượng tốt nghiệp THCS) nếu liên thông học lên Cao đẳng cần phải học kiến thức văn hóa bổ sung theo quy định.

 • Tốt nghiệp được cấp bằng Trung cấp và được học liên thông lên Cao đẳng.

 • Cao đẳng: học 2,5 năm (Đối tượng tốt nghiệp THPT/BTVH). Tốt nghiệp được cấp bằng Cao đẳng và công nhận đạt danh hiệu Kỹ sư thực hành.
 •  

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

-  Có kiến thức cơ bản về chính trị văn hóa xã hội và pháp luật đáp ứng yêu cầu công việc thuộc lĩnh vực cơ điện tử.

-  Nắm vững các kiến thức khoa học cơ bản; vận dụng tốt kiến thức cơ sở và chuyên ngành vào hoạt động chuyên môn khi tác nghiệp.

-  Sử dụng thành thạo tin học phục vụ chuyên môn và đạt trình độ ngoại ngữ cơ bản; Tổ chức và lãnh đạo được nhóm kỹ thuật, thực hiện tốt việc quản lý nhóm trong tác nghiệp; Có năng lực thực hành thuyết trình và sử dụng công cụ truyền thông hỗ trợ.

-  Có khả năng tổ chức làm việc theo nhóm, sáng tạo, ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ cao, giải quyết các tình huống phức tạp trong thực tế sản xuất, kinh doanh; có tác phong công nghiệp, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình, quy phạm và kỷ luật lao động.

-  Có kiến thức cơ bản về cơ khí, thiết bị truyền động và điều khiển điện, khí nén, thủy lực và các ứng dụng điều khiển (PLC, Vi điều khiển) để vận hành và hiệu chỉnh các hệ thống cơ điện tử quy mô nhỏ.

-  Có kiến thức về các hệ thống điều khiển sản xuất tự động trong công nghiệp.

-  Thiết kế và thi công thực hiện các ứng dụng cơ điện tử đơn giản : vận chuyển sản phẩm, phân loại sản phẩm...

-  Đọc được các bản vẽ kỹ thuật của nghề (bản vẽ chi tiết, bản vẽ sơ đồ lắp, bản vẽ sơ đồ nguyên lý); sử dụng máy tính để thiết lập sơ đồ hệ thống cơ điện tử.

 

1. Trung cấp: các kiến thức và kỹ năng của chương trình đào tạo này giúp cho học sinh có khả năng sau;

-  Giải thích được quy cách, tính chất của các loại vật liệu thường dùng trong lĩnh vực cơ khí, điện, điện tử, thủy lực - khí nén.Phân tích được tính chất, cấu tạo, nguyên lý hoạt động, ứng dụng của: các cơ cấu truyền động cơ khí, cụm thiết bị điện - điện tử, hệ thống thuỷ lực - khí nén trong lĩnh vực cơ điện tử.Phân tích được cấu tạo, nguyên lý hoạt động, ứng dụng của các hệ thống cơ điện tử. Ứng dụng được các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ vào công việc thực tiễn của nghề.

-  Có khả năng tự học để nâng cao nâng lực chuyên môn.

 

2. Cao đẳng: ngoài các kiến thức và kỹ năng mà sinh viên có được như hệ Trung cấp nghề, chương trình đào tạo này còn giúp cho sinh viên có khả năng sau;

-  Có kiến thức về hệ thống truyền dẫn cơ khí, thủy khí, công nghệ chế tạo cơ khí; kỹ thuật điện, điện tử; công nghệ vi xử lý và điều khiển; kỹ thuật lập trình và mạng truyền thông công nghiệp.

-  Có kiến thức về các hệ thống điều khiển sản xuất tự động, điều khiển quá trình; kiến thức về xử lý tín hiệu công nghiệp, công nghệ chế tạo vi mạch điện tử, công nghệ gia công chính xác để hình thành nên các giải pháp tự động hoá theo định hướng hệ thống cơ điện tử hoặc sản phẩm cơ điện tử.

-  Phối hợp tốt với các công nhân trung cấp nghề để hoàn thành công việc chuyên môn.

 

 

Giảng viên của khoa hướng dẫn sinh viên học thực hành máy điện

 

 

Giảng viên của khoa hướng dẫn sinh viên học thực hành máy "MPS"

 

 

Giờ học thực hành PLC tại lớp

 

 

Giảng viên hướng dẫn Học sinh - Sinh viên thực hành điện gia dụng

 

 

Giảng viên hướng dẫn Học sinh - Sinh viên trong giờ học thực hành Điện - Điện khí nén

 

 

Giảng viên hướng dẫn Học sinh - Sinh viên thực hành thiết bị Điện - Tự động hóa

 

TRIỂN VỌNG NGHỀ NGHIỆP SAU KHI TỐT NGHIỆP:

          Sau khi tốt nghiệp, học sinh, sinh viên được nhà trường giới thiệu vào làm việc tại các công ty chuyên cung cấp thiết bị cơ điện tử, nhân viên bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa các thiết bị công nghiệp tại các phân xưởng hoặc tại phòng kỹ thuật trong các cơ sở sản xuất ; làm việc tại các doanh nghiệp chuyên bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị cơ điện tử, có thể trở thành người tư vấn hay bán hàng cho các công ty kinh doanh thiết bị cơ điện tử, hoặc thành lập cơ sở cung cấp dịch vụ bảo trì bảo dưỡng thiệt bị cơ điện tử.