Các nghề Đào tạo thuộc khoa Tin hoc - Đại cương

 

Khoa Tin học - Đại cương đào tạo các nghề như sau:

1. Nghề: Quản trị mạng máy tính

2. Nghề: Thiết kế đồ hoạ

3. Nghề: Kỹ thuật sửa chữa và lắp ráp máy tính

4. Nghề: Tin học văn phòng

5. Nghề: Kế toán doanh nghiệp

right_banner - Lien thông
right_banner - Lien thông